Đấu Phá Thương Khung Chi Đại Chúa Tể
Đấu Phá Thương Khung Chi Đại Chúa Tể
Nội dung phim

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường chúa tể.