HHKUNGFU.ORG LỊCH CHIẾU THEO DÕI LỊCH SỬ
Nhóm Zalo thông báo phim mới từ hhkungfu.org
Hoạt Hình Kungfu Fanpage
Nhấn Thích để nhận thông báo và theo dõi phim hoạt hình mới nhất trên Fanpage Hoạt Hình Trung Quốc tại hhkungfu.org cập nhật phim Hoạt Hình Trung Quốc mới nhất .liên tục mỗi ngày

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Nội dung phim

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này.

Các nội dung pháp luật đầu tiên bạn cần nắm được khi sử dụng dịch vụ trên trang web HHKUNGFU:

– Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.

– Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

– Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

– Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ HHKUNGFU

Nội dung được cho phép xem thông qua các phương thức sau: (Gọi chung là Phương thức)

1. Xem tại website HHKUNGFU ( gọi tắt là Trang web HHKUNGFU)

2. Website liên kết và phân phối của HHKUNGFU.

3. Những website khác mà người sử dụng hoặc điều hành website được phép nhúng Video.

4. Ứng dụng do HHKUNGFU sở hữu, tính năng hoặc ứng dụng của HHKUNGFU cài đặt trên các thiết bị.

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi hân hạnh mang đến Dịch vụ HHKUNGFU phục vụ nhu cầu giải trí, thưởng thức cá nhân của bạn phù hợp với Điều Khoản Sử Dụng này. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ HHKUNGFU, bạn phải đồng ý và tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng. Việc bạn lướt web, truy cập hoặc sử dụng bất kì Dịch Vụ HHKUNGFU nào (bao gồm việc tiếp cận Nội dung từ các website liên kết, ứng dụng của HHKUNGFU) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và bất kì điều khoản, điều kiện hoặc hướng dẫn nào khác được quy định tại trang Web này, cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong những luật về thương hiệu, bản quyền, quyền riêng tư. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HHKUNGFU, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ TẤT CẢ CÁC LUẬT HIỆN HÀNH. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ các điều khoản được quy định ở đây. Nếu bạn không đồng ý và không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản này, bạn không nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kì câu hỏi hoặc phản ánh nào về Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hhkungfu.org@gmail.com

Chúng tôi có thể bổ sung, sửa đổi Điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật sự thay đổi Điều Khoản Sử Dụng ở bên dưới trang Web và thông báo cho các bạn về sự thay đổi đó.

TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HHKUNGFU

Nhúng Video. Chúng tôi đưa ra giải pháp để liên kết với Nội dung trên Dịch vụ HHKUNGFU bằng công cụ Chia sẽ dưới mỗi video nội dung. Bạn có thể nhúng video bằng cách sử dụng Link chúng tôi cung cấp chạy trên Video Player của chúng tôi, miễn là bạn không nhúng Video Player trên bất kì trang web hoặc nơi nào khác vi phạm những điều sau: (i) có chứa hoặc lưu trữ nội dung trái pháp luật, vi phạm, khiêu dâm, tục tĩu, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, quấy rối, khiếm nhã, không đứng đắn, xúc phạm, hận thù, tấn công phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, khuyến khích hành vi tội ác, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm luật pháp, nguyên tắc hay quy định, vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, hoặc là không thích hợp hoặc gây phản đối tới HHKUNGFU (tùy theo quyết định của HHKUNGFU), hoặc (ii) liên kết vi phạm hoặc nội dung trái phép. Bạn không được nhúng Video Player vào bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm ứng dụng, ngay cả đối với mục đích phi thương mại. HHKUNGFU bảo lưu quyền ngăn chặn nhúng vào bất kỳ trang web hoặc địa điểm khác mà HHKUNGFU nhận thấy không phù hợp hoặc có thể bị phản đối (được xác định bởi HHKUNGFU).

Quyền sở hữu. Bạn đồng ý rằng HHKUNGFU sở hữu và giữ lại tất cả quyền đối với Dịch Vụ HHKUNGFU. Bạn cũng đồng ý rằng Nội dung bạn truy cập và xem như là một phần của Dịch vụ HHKUNGFU được sở hữu hoặc kiểm soát bởi HHKUNGFU và bên cấp phép của HHKUNGFU.

Dịch vụ HHKUNGFU và Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và luật sở hữu trí tuệ khác.

– Vi phạm quyền của người khác, bao gồm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, quyền riêng tư, công khai, hoặc quyền sở hữu khác;

– Liên quan đến việc truy cập vào Dịch vụ HHKUNGFU (bao gồm cả nội dung) thông qua bất kỳ công cụ tự động, bao gồm cả “robot”, “spiders”, hoặc “độc giả ẩn”

Tải nội dung. Để tham gia Dịch vụ HHKUNGFU hoặc xem nội dung, bạn có thể được yêu cầu phải download phần mềm hoặc những vật liệu khác hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Dịch vụ khách hàng. Nếu bạn cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ : Info@cuaban.info.

TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÍ

Một số nội dung tại HHKUNGFU được miễn phí hoàn toàn cho người dùng. Khi bạn sử dụng dịch vụ của HHKUNGFU có nghĩa là bạn đồng ý với việc tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây.

ĐĂNG TẢI VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG CỦA BẠN

Rõ ràng rằng bạn giữ lại tất cả quyền sở hữu nội dung của bạn. Tuy nhiên, việc gửi nội dung lên HHKUNGFU đồng nghĩa với việc bạn cấp cho HHKUNGFU một giấy phép truyền tải nội dung không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, tái xuất bản, phân phối lại, chuẩn bị các sản phẩm phát sinh, hiển thị và thực hiện các nội dung liên quan đến dịch vụ và mô hình kinh doanh của HHKUNGFU bao gồm nhưng không giới hạn cho việc thúc đẩy và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ (và các sản phẩm phát sinh của chúng) trong bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào. Bạn cũng đồng ý cấp cho từng người dùng của dịch vụ HHKUNGFU một giấy phép không độc quyền để truy cập vào nội dung của bạn thông qua Dịch vụ và sử dụng, tái sản xuất, phân phối, hiển thị và thực hiện các nội dung như thông qua các chức năng của Dịch vụ và theo các Điều khoản Dịch vụ cho phép. Giấy phép cấp trên của bạn trong nội dung video bạn gửi cho Dịch vụ sẽ chấm dứt trong một thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi bạn loại bỏ hoặc xóa các video của bạn khỏi các dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý, tuy nhiên, rằng HHKUNGFU có thể giữ lại, nhưng không hiển thị, phân phối, hoặc thực hiện, bản sao máy chủ video của bạn đã được gỡ bỏ hoặc bị xóa.

ĐÁNH GIÁ, Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÙNG

ĐƯỜNG DẪN (LINK) VÀ QUẢNG CÁO

NHÃN HIỆU

Thương hiệu HHKUNGFU, Logo HHKUNGFU, trang web www.HHKUNGFU và những biểu tượng, hình ảnh, logo, âm thanh là nhãn hiệu của HHKUNGFU. Không ai được quyền sao chép, chỉnh sửa hoặc sử dụng, khai thác.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

BẠN CÓ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG CHO HHKUNGFU7 HOẶC BẤT CỨ BÊN THỨ BA NÀO CHO TOÀN BỘ/BẤT CỨ THIỆT HẠI THỰC TẾ NÀO MÀ PHẦN LỖI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ DO BẠN KHI XẢY RA MỘT TRONG CÁC TÌNH HUỐNG DƯỚI ĐÂY:

VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC CÁC THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC CỦA HHKUNGFU

VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VÀ PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH GÂY ẢNH HƯỞNG/THIỆT HẠI ĐẾN HHKUNGFU

SỰ VÔ Ý HOẶC HÀNH VI CỐ Ý LÀM SAI CỦA BẠN, HOẶC NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA BẠN GÂY ẢNH HƯỞNG/THIỆT HẠI ĐẾN HHKUNGFU.

VI PHẠM BẤT CỨ QUY ĐỊNH/THOẢ THUẬN NÀO TẠI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NÀO GÂY ẢNH HƯỞNG/THIỆT HẠI ĐẾN HHKUNGFU.

Bình luận (...)

loading...
Select
Chọn ảnh

ResetLàm mới

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu

Tự động cập nhật sau 10 giây đếm ngược