na tra trung sinh,tan phong than
Ba ngàn năm trước, thiên hạ hỗn loạn, người và thần đều gặp phải đại kiếp, không ngờ một sợi hồn phách của Na Tra thoát khỏi thiên la địa võng, đời đời chuyển thế đầu thai, tái sinh ở thời hiện tại thành một chàng trai đam mê đua xe tên là Lý Vân Tường.


Thế nhưng Long tộc vẫn chưa chịu từ bỏ những ân oán từ kiếp trước với Na Tra, Lý Vân Tường dù mang trong người nguyên thần của Na Tra, cũng không thể thoát khỏi số mệnh bị Long tộc đuổi tận giết tuyệt.


Đông Hải ngàn cân treo sợi tóc, liệu Lý Vân Tường có thể cùng với nguyên thần của Na Tra kề vai chiến đấu, trở thành anh hùng chống lại Long tộc?