Cuồng Thần Ma Tôn
Cuồng Thần Ma Tôn
Nội dung phim

Bắc Thiên Đế Quân bị kết tội với chúng Thần. Linh thức rơi xuống phàm trần, tìm kiếm huyết mạch Thần tộc kế thừa, trợ hắn yên ổn nhân gian, che chở vạn tộc. Thời điểm Bàn Mông xuất thế. Trẫm, chắc chắn trở về!

Vạn cổ luân hồi vỡ tan, rơi xuống phàm trần.Công tử bột ác thiếu được luân hồi mảnh vỡ, nhất mộng vào vạn cổ, chấp tể 3000 giới. Mộng tỉnh sau khi, cái này đại công tử bột phát ra bão tố.Chư thiên vạn giới tụng ta đạo, đầy trời thần ma tôn ta tên.Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn.