thien hoang chien than

Nội dung phim:

Thiên Hoang thế giới, Nhân tộc chỉ là giống loài vô cùng nhỏ yếu, đứng trước nguy cơ sinh tồn cận kề, trở thành thức ăn cho các chủng tộc khác.

Tứ đại thủ hộ Nhân tộc tuổi tác đã cao, vẫn không thể tìm được truyền nhân thích hợp, cuối cùng bốn người quyết định đem máu thịt bản thân hòa vào Thiên Hoang đại địa, nhờ ý chí đất trời để lựa chọn truyền nhân mới.

Đệ nhất thiên tài của Cơ Thủy thôn - Cơ Tiểu Phát vì bị một nữ tử thần bí tên Vũ Tuyết lừa gạt, mất đi Mệnh Luân bản thân, từ đó trở thành phế vật, bị bạn bè khinh thường chịu đủ mọi ức hiếp lên người.

Không cam chịu trước số phận Cơ Tiểu Phát quyết chí tu luyện, lập lại Mệnh Luân, từng bước quật khởi, trở thành truyền nhân.