Vạn Giới Tiên Tung
van gioi tien tung

Nội dung phim:


Vạn Giới Tiên Tung là bộ truyện manhua lấy bối cảnh những năm đầu Đại Chu, vốn là thần tông hộ quốc cho triều Thương, Thiên Nguyên thần tông bị ngũ đại thần tông khác vây quét, tông chủ Đế Tuyệt của Thiên Nguyên thần tông vũ hóa thành tiên, lúc lâm nguy Diệp Tinh Vân nhận nhiệm vụ, tiếp chưởng Thiên Nguyên thần tông.

Mở đầu Vạn Giới Tiên Tung, mỗi bông hoa là một thế giới, phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma. Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm, sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Con người có ba hồn bảy phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới nơi sâu của trời sao chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết.

Nhìn chung, đây là bộ truyện tiên hiệp có cốt truyện khá lôi cuốn. Vạn Giới Tiên Tung kể về Diệp Tinh Vân, vị Tông chủ trẻ tuổi của Thiên Nguyên Thần Tông trên con đường tu tiên gian nan, khổ cực cùng hồng nhan tri kỷ của y.

Phim là câu chuyện về Diệp Tinh Vân, vị Tông chủ trẻ tuổi của Thiên Nguyên Thần Tông trên con đường tu tiên gian khổ cùng hồng nhan tri kỷ của y. Liệu Diệp Tinh Vân sẽ làm thế nào để vượt qua mọi thử thách trên con đường phục quốc?

Cấp bậc tu luyện: Nhất Trọng Thiên đến Tam Trọng Thiên là học đồ võ đạo, từ Thất Trọng Thiên là tông sư võ đạo, Tứ Trọng Thiên đến Lục Trọng Thiên là cao thủ võ đạo, lên Cửu Trọng Thiên chính là bán tiên. Nhưng trong Vạn Giới Tiên Tung đến cả Trọng Thiên cũng có khoảng cách, sơ cấp, trung cấp, đỉnh phong.

Những năm đầu Đại Chu, vốn là thần tông hộ quốc cho triều Thương, Thiên Nguyên thần tông bị ngũ đại thần tông khác vây quét, tông chủ Đế Tuyệt của Thiên Nguyên thần tông vũ hóa thành tiên, Diệp Tinh Vân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp chưởng Thiên Nguyên thần tông.

Diệp Tinh Vân vốn là hoàng tử còn sống sót của Đại Thương quốc, vì báo mối thù tông tộc bị diệt, Diệp Tinh Vân bước lên con đường phục quốc. Phong Thần chi chiến vừa mới kết thúc, từng nhóm tiên thần biến mất không còn tăm tích, mãng hoang trong rừng các loại yêu thú sơn tinh ẩn hiện, đạo phỉ giặc cướp thành đàn, mà mỗi một nhà trong thành thị đều là thế gia san sát nhau.

Mục tiêu đầu tiên của Diệp Tinh Vân là xâm nhập vào Thanh Vũ thế gia, hóa thân làm một người thường trong Thanh Vũ thế gia, người này cũng vừa vặn là nhi tử bị thất lạc bên ngoài của Tề vương.

Diệp Tinh Vân được Tề vương xem như nhi tử đã mất tích của mình, nghênh đón vào trong Tề vương phủ. Làm nhi tử vừa trở về của Tề vương, đồng thời lại thân là tông chủ của Thiên Nguyên thần tông, Diệp Tinh Vân nhanh chóng trở thành người có quyền lực khuynh triều, mà đến lúc này, các hoàng tử tranh đoạt đế vị vừa mới mở màn, Diệp Tinh Vân sẽ làm thế nào để vượt qua mọi thử thách trên con đường phục quốc?

Cấp bậc tu luyện: Nhất Trọng Thiên đến Tam Trọng Thiên là học đồ võ đạo, Tứ Trọng Thiên đến Lục Trọng Thiên là cao thủ võ đạo, từ Thất Trọng Thiên là tông sư võ đạo, lên Cửu Trọng Thiên chính là bán tiên, nhưng mỗi Trọng Thiên cũng có khoảng cách, sơ cấp, trung cấp, đỉnh phong.