Đấu Phá Thương Khung: Tam Niên Chi Ước
Đấu Phá Thương Khung: Tam Niên Chi Ước
Nội dung phim

Đối với ta, ước hẹn 3 năm chỉ là đi hoàn thành một ước định thời thiếu niên khinh cuồng, đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian trưởng thành này mà thôi. Tiêu gia! Tiêu Viêm!