Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới Phần 2
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới Phần 2
Nội dung phim

Sinh viên đại học phổ thông - Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ.