Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Nội dung phim

Thanh niên bình thường Thẩm Viên vốn là độc giả của tiểu thuyết tu chân "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ". Bởi vì đọc xong tiểu thuyết mắng trúng mã kích hoạt đã kích phát hệ thống thần bí.

Cho nên rơi vào thể xác nhân vật phản diện Thẩm Thanh Thu ở thế giới trong sách của "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ".

Để thay đổi kết cục nhân vật phản diện Thẩm Thanh Thu bị đồ đệ Lạc Băng Hà vạch trần gương mặt thật thân bại danh liệt mà chết, hắn chậm rãi bắt đầu con đường tẩy trắng dài đằng đẵng.