Nhất Nhân Chi Hạ Phần 4
Nhất Nhân Chi Hạ Phần 4
Nội dung phim

Giang hồ dị nhân phong vân biến hoá, chiến lực đỉnh cấp của các đại khu Na Đô Thông lần lượt hiện thân, trận đại chiến giữa Na Đô Thông và Bích Du Thôn chuẩn bị bắt đầu.