Ta Là Đại Hoàn Đan
Ta Là Đại Hoàn Đan
Nội dung phim

Đỉnh núi Bất Qui Phong sản sinh ra một thần đan hiếm có, chính là Ta, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái nghê thường, tâm hồn to lớn. Đại Hoàn Đan đánh thì không được, ăn thì không được.