Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
Nội dung phim

Ba ngàn năm trước, thiên tư tuyệt đỉnh Bạch Thu Nhiên được người sáng lập Thanh Minh Kiếm tông, Thanh Minh Đạo Nhân thu làm đệ tử, bắt đầu con đường tu tiên. Ba ngàn năm sau, Thanh Minh Đạo Nhân phi thăng thành Tiên, đại sư huynh Độ Kiếp thất bại thân tử đạo tiêu, ngay cả nhỏ nhất tiểu sư muội sáu đời cháu đều Trúc Cơ thành công, học xong ngự kiếm cưỡi gió mà đi. Mà kinh lịch trải qua ba ngàn năm khổ tu, Bạch Thu Nhiên cuối cùng cũng đạt đến Luyện Khí Kỳ cảnh giới.