Tế Công: Hàng Long Giáng Thế
Tế Công, Hàng Long Giáng Thế
Nội dung phim

Phim kể về Hàng Long La Hán chuyển thế nhân gian thành Lý Tu Duyên. 500 năm sau khi bị Hàng Long dùng kim thân phong ấn tại Xích Thành Sơn, Kim Sí Đại Bằng vẫn luôn chờ thời cơ phục hận.