Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
Nội dung phim

Em gái chết thảm, bị bạn gái bán đứng, cơ duyên xảo hợp trùng sinh về thời trước khi tận thế bộc phát. Ở kiếp trước, các ngươi làm nhục ta, lấn áp ta, phản bội ta, nay ta trùng sinh trở về. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới xứng đáng được sinh tồn, mà ta chính là người mạnh nhất kia.