Tuyệt Đỉnh
Tuyệt Đỉnh
Nội dung phim

Giả Phú Quý, lúc 15 tuổi đặt mục tiêu trở thành Tuyệt Đỉnh cao thủ. Không ngừng tu luyện, 18 tuổi tập hợp anh em thành lập Mục Dã Bang khét tiếng. Nhưng câu chuyện sau đó lại là...