Tuyệt Thế Chiến Hồn
Tuyệt Thế Chiến Hồn
Nội dung phim

Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? Là thiên tài hay phế vật?