Yến Gia Bảo Chi Chiến
Yến Gia Bảo Chi Chiến
Nội dung phim

Hàn lập theo lệnh của Hoàng Phong cốc đi Yến gia, sau đó gặp Mặc Thái Hoàn.