Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Nội dung phim

Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần. Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động.