Thời Gian Tù Đồ
Thời Gian Tù Đồ
Nội dung phim

Năm 2060, để giải quyết các cuộc khủng hoảng siêu nhiên khác nhau, tổ chức thế giới đã lựa chọn những đặc vụ ưu tú từ khắp nơi trên thế giới để thành lập một văn phòng xử lý khủng hoảng. Tình huống nguy hiểm đã chọn ra những người ưu tú nhất để thành lập một đội át chủ bài, đặt tên là Mị Ảnh.