Truyền Thuyết Thần Giới
Truyền Thuyết Thần Giới
Nội dung phim

Thần giới nguy cơ, Đường Tam dự cảm. Thần giới bên trong mẫu thuẫn, bên ngoài còn có nguy cơ sắp đến, nguy cơ này là gì đây?

Bởi vì Thiện Lương Chi Thần cùng Tà Ác Chi Thần chuyển thế, thay đổi, trong thần giới bộ phận mâu thuẫn dần dần thăng cấp, dùng Hủy Diệt Chi Thần cầm đầu một đám thần cách hướng dùng Hải Thần, Tu La Thần cầm đầu một cái khác nhiều người cầm quyền thần cách phát khởi chiến tranh. Mà vừa lúc này, đồng thời khống chế Hải Thần, Tu La Thần hai đại thần cách vị Thần giới Chấp Pháp Giả Đường Tam thê tử Tiểu Vũ lại mang thai.