Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
Nội dung phim

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới, Chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn. Ta tung hoành thiên hạ, kẻ nào dám chặn đường ta.