Binh Chủ Kỳ Hồn
Binh Chủ Kỳ Hồn
Nội dung phim

Một tai họa của nhân gian sắp kéo đến, chiến tranh Thần Ma. Mượn thân xác ngươi, đựng tàn hồn ta. Binh chủ không dứt, hồn ta bất diệt.