Thiên Ngoại Giang Hồ
Thiên Ngoại Giang Hồ
Nội dung phim

Huyền thoại bất bại đột nhiên thất bại, từ đó mai danh ẩn tích.