Hùng Sư Thiếu Niên
Hùng Sư Thiếu Niên
Nội dung phim

Những đứa trẻ tỉnh nhỏ, chân chất, quê mùa, khát khao thực hiện ước mơ múa Lân của mình. Từ những đứa trẻ đơn thuần, đã trở nên mạnh mẽ, tập luyện cần cù, từng bước chạm đến ước mơ phía trước. Khi vừa đưa một ngón chân chạm đến, vô tình con sóng mang tên "mưu sinh" ập đến, đưa đẩy chúng đến với "dòng đời", buộc chúng chọn lựa giữa ước mơ và kiếm sống.