Nhật Nguyệt Đồng Thác
Nhật Nguyệt Đồng Thác
Nội dung phim

Bọn họ là ai? Tăng nhân? Tu sĩ? Người tài? Thần tiên? Đều không phải, không phải Phật không phải Đạo, không phải Người không phải Thần. Chẳng qua chỉ là những con rối bóng bị ngón tay vận mệnh dùng gậy trúc khống chế mà thôi. Cuối cùng đều phải hạ màn.