Vết Nứt Thời Không
Vết Nứt Thời Không
Nội dung phim

Nguồn năng lượng giữa thế giới hiện đại và dị giới không ổn định nên đã xuất hiện vết nứt thời không (thời gian và không gian), đó là con đường duy nhất để đám quái vật nơi dị giới có thể đến thế giới hiện đại. Để ngăn chặn đám quái vật xâm chiếm thế giới hiện đại, những người mang trên mình thiên mệnh có tư chất đặc biệt, đã dũng cảm đứng ra, chiến đấu ngay tại vết nứt thời không để bảo vệ thế giới.