Triệu Hồi Sư Cuối Cùng
Triệu Hồi Sư Cuối Cùng
Nội dung phim

Vạn vật đều có mỗi linh hồn riêng, người có thể triệu các hồi linh hồn vạn vật được gọi là triệu hồi sư. Từ xưa cho tới nay, truyền thuyết của các vị triệu hồi sư đều được che giấu trong mỗi giai đoạn lịch sử. Ngày nay, thời đại kim tiền, triệu hồi sư vừa được thức tỉnh, A Kiệt đã lập chí trở thành vua kéo mì vô tình triệu hồi được nữ thần Dora. Từ nay chính là bước vào thế giới của giới triệu hồi sư. Trong mỗi lần chinh chiến và mạo hiểm, các thiếu niên đã có thể nắm được vận mệnh của chính mình và khám phá ra được sự thật của thế giới không?