Trọng Sinh 1000 Lần, Ta Vô Địch
Trọng Sinh 1000 Lần, Ta Vô Địch
Nội dung phim

Ba năm trước bị phế chí tôn cốt. Ba năm sau hắn đã hoàn thành trọng sinh chí tôn cốt, thành công kích hoạt hệ thống, trở về báo thù.