Sơn Thần Và Tiểu Táo
Sơn Thần Và Tiểu Táo
Nội dung phim

Trùng trùng gia gia thiết tạo thời cổ đại mới mẻ "Thần núi và táo nhỏ", có sự tranh chấp giữa một cô gái nhỏ và các vị thần? Vòng quay số phận lại sẽ để lại một đường quỹ đạo?