Hỗn Độn Đan Thần
Hỗn Độn Đan Thần
Nội dung phim

Ở cổ thần hỗn độn trong không gian, linh thảo có thể vô hạn sinh trưởng. Cổ vân khắp nơi sưu tầm linh thảo hạt giống, luyện chế đại lượng đan dược