Tiên Vũ Thương Khung
Tiên Vũ Thương Khung
Nội dung phim

Vĩnh Tiên trên đại lục Cương vực rộng lớn. Từ xưa đã có truyền thống tiên võ đồng tu. Ở nơi này, người phàm cũng có thể tu luyện thành tiên, cũng có thể bay lượn trên không. Nhưng người có được cơ duyên như thế, lại vô cùng ít ỏi. Người có thể tu tiên, có thể lướt gió ngự kiếm, trường sinh bất lão; còn những người không thể tu tiên thì vô cùng thấp kém, đợi khi thọ mệnh 100 năm kết thúc chính là một đống đất vàng.