Sơn Hải Tuyệt Luân
Sơn Hải Tuyệt Luân
Nội dung phim

Hoàng Đế Trung nguyên mất tích nhiều tháng liền, tướng lĩnh vũ lâm vệ Lý Mậu và tham mưu nội đinh Vĩ Hiền nhận mệnh lệnh của thái hậu bí mật điều tra tung tích hoàng đế. Hai người trên đường đi gặp phải một đứa trẻ Tông Thịnh hễ khóc sẽ teo nhỏ, Phạn Thiên mất đi trí nhớ, Tiểu đạo cô chân tàn tật nhưng tính tình hiền lành.