Vạn Cổ Kiếm Thần 3D
Vạn Cổ Kiếm Thần 3D
Nội dung phim

Kiếm khách phong lưu nhất thiên hạ là Thẩm tam công tử. Kiếm pháp nổi danh nhất thiên hạ là Vạn Tàng Kiếm Kinh. Nơi cường đại nhất, thần bí nhất thiên hạ là Khí Kiếm Sơn Trang.