Luyện Khí Luyện 3000 Năm
Luyện Khí Luyện 3000 Năm
Nội dung phim

Ta nhất định phải Trúc Cơ, ta sẽ ngự kiếm phi hành.