Nguyên Long Phần 3
Nguyên Long Phần 3
Nội dung phim

Vương Thắng xuyên không vào Nguyên Hồn thế giới, vô tình đụng phải tàn hồn cá chép nhập vào người và trở thành phế vật. Ta tới là giết người, không phải tới bị các người cười nhạo. Ta sẽ cho các ngươi xem như thế nào là cá chép nhảy Long Môn.