Thánh Khư
Thánh Khư
Nội dung phim

Học sinh trung học chuyển sinh sang thế giới khác.