Trọng Sinh Sau 8 Vạn Năm
Trọng Sinh Sau 8 Vạn Năm
Nội dung phim

Một kẻ cực mạnh trôi dạt trong hư không và trở lại 8 vạn năm trước để trả thù.