Xích Diễm Cẩm Y Vệ
Xích Diễm Cẩm Y Vệ
Nội dung phim

Thiên tử bảo vệ xã tắc, Cẩm Y vệ bảo vệ giang sơn, hiệp cốt tàng giang hồ, bách tử bất lưu danh.